BATC

De vijf natuurgerichte principes

 

De beroepsvereniging BATC heeft verklaard dat ik heb voldaan aan alle door de beroepsorganisatie gestelde eisen betreffende erecode, kennis en vaardigheden van de vijf natuurgerichte principes voor het uitvoeren van het beroep van Paramedische Natuurgeneeskundig Specialist.

Aan deze 5 principes dient in volgorde te zijn voldaan om een zo optimaal mogelijke gezondheid te kunnen genieten.

De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang:

 

* Energie                     : zonder energie is er geen leven mogelijk

* Prikkeloverdracht   : prikkeloverdracht in het zenuwstelsel voor communicatie in het lichaam

* Drainage                   : verminderen van toxische belastingen zowel in geestelijke als stoffelijke vorm.

* Voeding                     : goede voeding is essentieel om evenwicht te verkrijgen tussen prestatie en welzijn

* Geestelijk welzijn     : het (on)bewust ziekmakende gedragspatroon

 

 

 

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk het consult. Dit kunt u informeren bij uw verzekeraar. Geadviseerde supplementen worden in de regel niet vergoed.